lyric

posted on 16 Apr 2008 23:38 by pamonz

ชีวิต ฝึกงาน ความเป็นไป

ศิลปิน ภมรบดี
เนื้อร้อง/ทำนอง ภมรบดี


(*) กลับไปตื่นตี5ครึ่ง
กลับไปเบียดเสียดกับผู้คนมากหน้าหลายตาบนรถเมล์
กลับไปทำงาน แล้วนับชั่วโมงรอ เมื่อไหร่หนอจะ 5โมงเย็น
กลับไปเบียดเสียดกับผู้คนมากหน้าหลายตาบนรถเมล์ (อีกครั้ง)
กลับไปซํกผ้าทุกเย็น  เหนื่อย จึงหลับตั้งแต่4ทุ่ม

ซ้ำ (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  .................เรื่อยไป